Қазақша | Русский | English  

Қауіпсіздікті бақылай отырып

2017 жылғы 9001, 14001,  OHSAS 18001 сериясының ИСО халықаралық стандарттарына сәйкес «Компания ECOS» ЖШС САПА, ЭКОЛОГИЯ , ДЕНСАЛЫҚ САҚТАУ ЖӘНЕ КӘСІБИ ҚАУІПСІЗДІК  САЛАЛАРЫ  БОЙЫНША  САЯСАТЫ

                                                              

  «Компания ECOS» ЖШС қызметінің басымдығы  компанияның тұрақты дамуына ұмтылуымен,  болашақ ұрпақтың алдында қоршаған ортаны қорғауды  сезіну жауапкершілігімен, қызметкерлер үшін салауатты еңбек  және қауіпсіздік жағдай  жасауымен анықталады.   Сапа, экология, денсаулық сақтау және кәсіби қауіпсіздік  саясаты тұтынушыларды максимальді қанағаттандыратын және сапалы өнім жасап шығаруға бағытталатын «Компания ECOS» ЖШС қызметінің жалпы стратегиясының бөлінбейтін бөлігі болып табылады,  сонымен бірге  ішкі және халықаралық нарықтағы кәсіпорындардың  бәсекелік қабілетін арттыру бағытында  келесі қағидаларды басшылыққа алады:    

Сапа, экология, денсаулық және кәсіби қауіпсіздік менеджментінің  интеграцияланған жүйе қағидалары:   

Сатылатын өнімнің жоғары сапасын қамтамасыз ету және кәсіпорын басқармасына ұсынылатын қызметтерге  жүйелі тәсілдерді қолдану арқылы, заманауи құралдар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді  ендіру,  қызметкерлерді үздіксіз оқыту,  моральді-психологиялық ахуалды және еңбектің қауіпсіздік жағдайын туғызу;   

Жобалу құжаттамасын әзірлеген кезде қазіргі заманға сай экологиялық қауіпсіз технологиялар, құралдар мен материалдарды ендіруге мүмкіншілік  жасау;   

Қазақстан Республикасының  қолданыстағы заңдылықтар талабы мен қоршаған ортаны қорғау, денсаулық және кәсіби қауіпсіздік саласындағы  халықаралық келісімшарттарды сақтау;  

Төтенше жағдайлар,  жазатайым жағдайлар және  басқа жағдайлар  компания қызметкерлерінің денсаулығына зиян келтіретіндігі туралы  ескерту және  олардың теріс салдарын азайту үшін ұмтылу;  

қызметкерлер өз қызметтерін  денсаулық және кәсіби қауіпсіздік, қоршаған орта  жағдайлары үшін, көрсетілетін қызмет пен өндірілетін өнімнің сапасы үшін жауапкершілікпен қарайтын менеджменттің интеграциялық жүйесін қалыптастыру жағдайын жүзеге асыруды дәлелдеу;  

сапа, қоршаған ортаны қорғау, денсаулық және кәсіби қауіпсіздік саласындағы   компания қызметінің бағыттары бойынша қоғаммен байланысты дамыту.   

 «Компания ECOS»  ЖШС   сапа, экология,  денсаулықты сақтау және кәсіби қауіпсіздік салаларындағы мақсаты:  

нарық үлесі мен  өнімнің көлемін жүзеге асыру,  қызмет көрсету және сатылатын өнімнің сапасын жақсарту негізінде кәсіпорындардың бәсекелік қабілетін  арттыру;   

қорларды үнемдеу бойынша шешімдерді  және экологиялық таза технологиялар мен құрылыс материалдары енгізілетін, қоршаған ортамен үйлестіретін жобалау санын көбейту;  

қоршаған ортаға әсерін тигізетін Компания  қызметінің  теріс әсерін азайту;  

ұйымның қызметкерлері үшін тәуекелді басқару арқылы өндірісте жазатайым жағдайларды  болдырмау және кәсіби аурулардың алдын алу.  

 «Компания ECOS» ЖШС басшылығы қойылған мақсаттарға жету үшін

ұсынылатын қызметтер мен өнімнің талаптарына сәйкес тиісті жетістіктер үшін инфрақұрылым жағдайын жұмыс күйінде  сақтайды және қалыптастырады;  

тиісті материалдық-техникалық қорларды бөледі;  

компанияның қызметіндегі  кәсіби тәуекел мен экологиялық саламен басқарады және теңдестіреді;  

қызметкерлерді дайындау және кәсіби даму үшін жағдайды қамтамасыз етеді;  

«Компания ECOS» ЖШС құндылығын сақтау рухында қызметкерлерді тиісті тұрғыда тәрбиелеу үшін жағдай жасайды.

«Компания ECOS» ЖШС басшылығы сапа, экология, денсаулық сақтау және кәсіби қауіпсіздік саласында Саясатты жүзеге асырады және ол үшін барлық тиісті қорларды ұсынады, компания қызметкерлерін  аталған Саясатты жүзеге асыруға  шақырады, менеджменттің интеграциялық жүйесін үнемі  үздіксіз тиімділігін  арттыру барысына   жеке қатысуға, оның үздіксіз жетілуінің  белсенді позициясын өз жауапкершілігіне алады.